Ordo Iuris pomogło rodzicom w utrzymaniu władzy rodzicielskiej.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zachował pełnię władzy rodzicielskiej państwu Pawlakom reprezentowanym przez prawników z Instytutu Ordo Iuris. Rodzicom czwórki dzieci groziło jej ograniczenie, którego chciał Ośrodek Pomocy Społecznej. Sąd stwierdził, że dobro dzieci nie jest w żaden sposób zagrożone. 


Postępowanie mające na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej państwu Pawlakom zostało wszczęte na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przy okazji zwrócenia się przez małżeństwo o wsparcie, zainteresował się ich sytuacją mieszkaniową. Rodzina przeżywała trudne chwile związane z niedostatkiem materialnym, a także pożarem domu.

Niestety, kiedy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał informację o braku pozwolenia na odbudowę budynku, w którym zamieszkiwali, zawiadomił sąd inicjując tym samym postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przedstawili obszerny materiał dowodowy świadczący o tym, że w przypadku rodziny Pawlaków nie sposób mówić o istnieniu zagrożenia dobra dzieci. Rodzice, mimo wielu trudności, zapewniają małoletnim odpowiednie warunki bytowe i zaspokajają ich potrzeby emocjonalne.

Sąd stwierdził, że dobro dzieci nie jest w żaden sposób zagrożone oraz nie ma przesłanek uzasadniających ingerencję w funkcjonowanie rodziny. Co więcej, nie potwierdził się kierowany do rodziców zarzut niewłaściwego kształtowania rozwoju społecznego dzieci. Dowodem na to miała być edukacja domowa najstarszej córki. Od września bowiem dwójka starszych dzieci realizuje swój obowiązek szkolny oraz przedszkolny w placówce oświatowej.

Wcześniej rodzice zdecydowali się na domowe nauczanie z uwagi na kwestie organizacyjne oraz finansowe. Zmiana formy kształcenia była od początku zamierzona przez rodziców, którzy chcieli poczekać, aż dwójka dzieci będzie w wieku umożliwiającym realizowanie obowiązkowej edukacji. Z uwagi na to Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zakończył postępowanie, zachowując pełną władzę rodzicielską rodzicom czwórki dzieci.

„Rodzina z ogromną ulgą przyjęła informację o tym, że to koniec absurdu urzędniczego, jaki niewątpliwie stanowiło postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej z uwagi na samowolę budowlaną. Państwo Pawlakowie wychowują swoje dzieci w sposób wzorowy. Zapewniają im edukację i wspólnie spędzają czas. Odznacza ich wyjątkowo silna więź emocjonalna. Biorąc to pod uwagę, nie istniał żaden obiektywny dowód na życiową niezaradność, czy zaniedbanie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych, które by uzasadniały ingerencję sądu we władzę rodzicielską nad małoletnimi” – powiedziała mec. Magdalena Majkowska z Ordo Iuris.

Ordo Iuris


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *