Nadal nie wiadomo gdzie przebywa Adaś Krupiński!

22 grudnia 2017 r. na mocy decyzji wydanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia o „Przysposobienie z przeniesieniem miejsca zamieszkania za granicę” 11- letni Adaś Krupiński, pod eskortą policji opuścił granice Polski i udał się wraz ze swoimi nowymi rodzicami adopcyjnymi do Włoch. Zanim to nastąpiło, poddano go bez żadnej uzasadnionej przyczyny inwazyjnym badaniom medycznym, … Czytaj dalej Nadal nie wiadomo gdzie przebywa Adaś Krupiński!